ไทย-อังกฤษ( ภาษาคาราโอเกะ )

(1/1)

j-ok^:
       โปรแกรม Thai Romanization เป็นโปรแกรมสะกดชื่อไทยเป็นอังกฤษ ซึ่งการแปลงนี้อาศัย หลักเกณฑ์ การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน แบบถ่ายเสียง ตามหลักของ ราชบัณฑิตยสถาน โปรแกรม Thai Romanization นี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก  ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สกว. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

                                  มาโหลดกันครับ

                                 Ma Lot Kan Khrap

                             http://www.arts.chula.ac.th/~ling/tts/setupTRoman1.25.exe


                                 อย่าลืมขอบคุณครับ

                                 Ya Luem Khopkhun Khrap

ลิงค์หัวข้อ: http://wintesla2003.com/topic/164353

m_mobile2011^:
ขอบคุณครับ

ลิงค์หัวข้อ: http://wintesla2003.com/topic/164353

jachari:
ขอบคุณคร้าบ

ลิงค์หัวข้อ: http://wintesla2003.com/topic/164353

independentz:
ขอบคุณมากครับบ ++

ลิงค์หัวข้อ: http://wintesla2003.com/topic/164353

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ