Wintesla2003.com

News

Wintesla2003 Download FLASH File was Open.

by Little Bear @June,15 2008 21.38 ( IP : 61...67 ) | Tags : News

Wintesla2003.com ได้เปิดทดสอบบริการดาวน์โหลดไฟล์สำหรับโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นอีกบริการหนึ่งสำหรับให้บริการสมาชิก โดยจะเป็นแหล่งเก็บรวบรวมไฟล์สำหรับปรับปรุงความสามารถของโทรศัพท์มือถือทุกรุ่น และเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลดได้