Wintesla2003.com

สมัครตัวแทนจำหน่ายสินค้า WinteslaShop (WTL)

Wintesla Shop (WTL) ได้เปิดให้สมาชิกของเว็บไซท์ Wintesla2003.com สมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า โดยมีสิทธิ์ในการสั่งซื้อสินค้าในราคาพิเศษเพื่อนำไปจำหน่ายในร้านของตนเองได้

เงื่อนไขในการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย

  1. ต้องเป็นสมาชิกของเว็บไซท์ Wintesla2003.com เท่านั้น
  2. ให้ เข้าสู่ระบบ จากห้องเว็บบอร์ด ให้เรียบร้อยก่อน