WINTESLA2003.COM เราซ่อมมือถือ

26 กันยายน 2563, 02:13:29
ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม เพื่อสิทธิการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกมากกว่าที่เห็น เราขอแนะนำให้ท่านสมัครสมาชิก!
  • noavata
  • กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก

    เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
การค้นหาชั้นสูง  
ท่านจะใช้งานเว็บบอร์ดนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านใช้   Firefox Browser  ตัวอักษรจะดูเป็นระเบียบและอ่านง่ายยิ่งขึ้นเมื่อท่านปรับเป็นชนิด  ClearType

         
ร้านเคบ๊อกซ์ทีม อาคารแค๊ปปิตอลพลาซ่า ชั้น 2 โซนใหม่ (ด้านหน้า)

ส่วนจำหน่ายสินค้าโทรฯ 0-2622-6560,08-6342-7832    

แผนกช่าง ซ่อม/แฟลชเครื่อง โทรฯ  0-2223-0595 
 
 
 
หน้า: 1    ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ:  พรบ สมาคม  (อ่าน 16284 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ĴĀĨ^
king of dragon
Exclusive Member

*


คะแนนขอบคุณ: 697
คะแนนซื้อ-ขาย: (0)

เพศ: ชาย
ออฟไลน์ ออฟไลน์

Member ID : 1013

Time Online : 57:2:0

Level 44 : Exp 27%
**
HP: 0%
**
PD: 0.587
**

กระทู้: 2964

OS:
unknown
Browser:
unknown


« เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2551, 17:00:54 »

   
 
 


พระราชบัญญัติสมาคม
พระพุทธศักราช 2457
-------------

                 มีพระบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมุงกุฎเกล้าจ้าอยู่หัว
ดำรัสเหนือเกล้า ฯ
                 ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ได้ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า             
                 ในเวลานี้การตั้งสมาคมจะจัดให้มีระเบียบการจดทะเบียนของสมาคมเหล่านี้ไว้ให้เป็นการ
มั่นคงสมควรแก่เวลาและสมัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

                 นามพระราชบัญญัติ

                 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ ให้เรียกว่าพระราชบัญญัติสมาคม พระพุทธศักราช 2457

             มาตรา 2 ข้อสัญญาสำหรับตั้งสมาคมนั้น เป็นข้อสัญญาสำหรับบุคคลหลายคนด้วยกันยินยอมพร้อมกัน เพื่อทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกจากการหาผลประโยชน์กำไรแบ่งปันกันว่าด้วยการตั้งสมาคมแแลการจดทะเบียน

             มาตรา 3 สมาคมทุกสมาคมต้องมีข้อบังคับสำหรับสมาคมและต้องจดทะเบียน

             มาตรา 4 ข้อบังคับของสมาคมนั้น อย่างน้อยต้องกล่าวถึงข้อความดังต่อไปนี้
                 (1) นามของสมาคม
                 (2) ความประสงค์ซึ่งตั้งสมาคมขึ้น
                 (3) ตำบลที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของสมาคม
                 (4) ข้อบังคับว่าด้วยการรับแลให้สมาชิกออกจากสมาคม
                 (5) ข้อบังคับว่าด้วยวิธีการจัดการของสมาคม โดยมีกรรมการหรือสภานายกเป็นผู้จัดการหรืออย่างไร

             มาตรา 5 การขออนุญาตจดทะเบียนสมาคมนั้น ต้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องมีสมาชิกของ
สมาคมลงชื่อไม่ต่ำกว่า 3 คน กับต้องมีข้อบังคับของสมาชิกติดมาด้วย 3 ฉบับ

             มาตรา 6 ที่ทำการจดทะเบียนสมาคมนั้น จะได้ตั้งขึ้นตามกฎข้อบังคับของเสนาบดีเจ้า
กระทรวงผู้ปกครองท้องที่

             มาตรา 7 การจดทะเบียนนั้น จะต้องจด ณ ที่ทำการจดทะเบียนในแขวงเมืองที่สำนักงานใหญ่ของ
สมาคมนั้นตั้งอยู่การสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว             
             ถ้าจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างไรอีกภายหลังก็ได้หรือมีการอย่างอื่นที่พระราชบัญญัติ
บังคับให้จดทะเบียนก็ดี ต้องจดทะเบียน ณ ที่แห่งเดียวกันกับที่สมาคมนั้นได้จดทะเบียนไว้แต่เดิม
             
             มาตรา 8 การจดทะเบียนนั้น บังคับว่าให้จดข้อความโดยพิศดารดังนี้
                 (1) นามของสมาคม
                 (2) ความประสงค์ซึ่งตั้งสมาคมขึ้น
                 (3) ตำบลที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของสมาคม
                 (4) นาม ตำบลที่อยู่ และการเลี้ยงชีพของผู้จัดการ

             มาตรา 9 ในการขอจดทะเบียนนั้น ถ้าได้นำสรรพหนังสือแลข้อความพิศดารดังกล่าวไว้ในมาตรา 4-5
แล 8 นั้นมาแสดงโดยบริบูรณ์แล้ว และถ้าเจ้าพนักงานจดทะเบียนได้เห็นว่า             
             บุคคลซึ่งจะเป็นผู้จัดการของสมาคมนั้นเป็นคนที่มีหลักฐานมั่นคงสมควรกับหน้าที่แล
ประโยชน์ของสมาคมนั้นแล้วก็อนุญาตให้จดทะเบียนได้

             มาตรา 10 บุคคลผู้ใดมีความประสงค์ต้องการตรวจดูสรรพหนังสือสำคัญที่เจ้าพนักงานรับ
จดทะเบียนเก็บรักษาไว้ หรือต้องการหนังสือทะเบียนของสมาคมก็ดี หรือต้องการสำเนาหนังสืออื่น ๆ ที่เจ้าพนักงานจดทะเบียนอนุญาตให้ตรวจแลออกให้แก่ผู้นั้นได้ตามความประสงค์

             มาตรา 11 เมื่อจดทะเบียนสมาคมใดแล้ว ผู้จัดการของสมาคมนั้นจะได้รับหนังสือเอกสาร
ทะเบียน 1 ฉบับ แสดงว่าได้จดทะเบียนแล้ว

             มาตรา 12 เมื่อสมาคมใดได้จดทะเบียนแล้ว ให้ถือว่าสมาคมนั้นเป็นบุคคลโดยนิติสมมุติได้
คนหนึ่ง ต่างหากจากบุคคลทั้งหลายที่รวมเข้าอยู่ในนั้นว่าด้วยวิธีจัดการของสมาคม

             มาตรา 13 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมนั้น ห้ามมิให้แก้ไขเปลี่ยน
แปลงหรือเพิ่มเติมเป็นอันขาด เว้นไว้แต่จะได้ประชุมสมาชิกของสมาคมตกลงเห็นพร้อมกันตามจำนวนที่มาก
หรือมีความปรากฏ ตกลงไว้ในข้อบังคับมาก่อนแล้ว จึงจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ ตามซึ่งข้อบังคับเดิมได้กำหนดไว้นั้น
             ข้อความที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมใหม่เช่นนี้ จะต้องคัดส่งมาสำหรับจดทะเบียน 3 ฉบับ
ภายในกำหนด 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับประชุมสมาชิกตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อบังคับนั้น

             มาตรา 14 การเปลี่ยนผู้จัดการสมาคมนั้น ต้องจดทะเบียนเสียภายในกำหนด 14 วัน
นับตั้งแต่วันที่ตกลงเปลี่ยนผู้จัดการใหม่ ถ้าเจ้าพนักงานทะเบียนไม่พอใจว่าผู้จัดการใหม่นั้น เป็นบุคคลอันมี
หลักฐานสมควรตามาตรา 9 แล้ว เจ้าพนักงานจดทะเบียนมีอำนาจที่จะไม่รับจดทะเบียนผู้จัดการใหม่ก็ได้

             มาตรา 15 สรรพกิจธุระของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นนั้น ผู้จัดการสมาคมจะเป็นคนหนึ่งหรือ
หลายคนก็ตาม ต้องเป็นผู้จัดทำในนามของสมาคม

             มาตรา 16 การสิ่งใดที่ได้ตกลงกระทำไว้ในระหว่างผู้จัดการของสมาคมกับผู้อื่น ต้องให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยผู้จัดการแทน

             มาตรา 17 แม้สมาชิกหรือผู้จัดการของสมาคม กระทำความผิดขึ้นในหน้าที่ หรือเพื่อความ
ประสงค์ของสมาคมนั้นแล้ว สมาคมต้องรับผิดชอบด้วยกันกับผู้กระทำความผิดนั้น

             มาตรา 18 ถ้าสมาชิกของสมาคมใดต้องเสียเงินค่าบำรุงแล้วก็ให้ใช้เงินค่าบำรุงนั้นจนครบเมื่อ
กำหนดเสียเงินค่าบำรุงนั้น

             มาตรา 19 อำนาจเป็นสมาชิกในสมาคมนั้น จะโอนให้คนอื่นไม่ได้

             มาตรา 20 สมาชิกของสมาคมทุกคน จะออกจากสมาคมเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องใช้เงินค่าบำรุงที่ค้างอยู่ให้ จงครบบริบูรณ์จนถึงวันที่ออกจากสมาคมนั้น

             มาตรา 21 การรับผิดชอบของสมาชิกคนหนึ่งนั้น ให้มีกำหนดว่าไม่เกินกว่า จำนวนเงินค่าบำรุงที่
สมาชิกนั้นค้างอยู่กับสมาคม เว้นแต่จะได้มีความปรากฏลงไว้ในข้อบังคับเป็นอย่างอื่น

             มาตรา 22 เจ้าหน้าที่ของสมาคมจะฟ้องร้องสมาชิกของสมาคมในการรับผิดชอบแทนสมาคมไม่ได้

             มาตรา 23 ถ้าสมาคมใดได้ประชุมตกลงข้อความสิ่งใด ซึ่งเป็นการขัดข้องกับข้อบังคับของ
สมาคมหรือเป็นการผิดต่อกฎหมายก็ดี มื่อมีสมาชิกของสมาคมใดหรืออัยการได้มาร้องต่อศาลแล้วศาลมี
อำนาจอาจจะยกเลิกข้อความที่ตกลงกันไว้นั้นเสียได้ แต่การที่สมาชิกจะร้องต่อศาลเช่นนี้ ต้องร้องในกำหนด อย่าให้ช้าเกินกว่า 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ที่ได้ประชุมตกลงข้อความนั้น ว่าด้วยการเลิกสมาคม

             มาตรา 24 สมาคมนั้นจะต้องเลิกด้วยอาการอย่างหนึ่งอย่างใดดังแจ้งต่อไปนี้
             (1) ถ้ามีข้อบังคับของสมาคมว่า จะต้องเลิกสมาคมด้วยเหตุใดแล้วก็ต้องเลิกตามข้อบังคับนั้น
             (2) เมื่อตั้งสมาคมนั้น ถ้ามีกำหนดว่าจะต้องเลิกสมาคมเมื่อใดสมาคมก็ต้องเลิกตามกำหนดนั้น
             (3) การตั้งสมาคมสำหรับเฉพาะทำการอย่างหนึ่ง เมื่อการนั้นเสร็จแล้วก็ต้องเลิกสมาคมนั้น
             (4) เลิกสมาคมโดยประชุมสมาชิกตกลงกันให้เลิก
             (5) เลิกโดยสมาคมล้มละลาย
             (6) เมื่อได้ประกาศให้เลิกสมาคมในหนังสือพิมพ์ราชกิจจานุเบกษาตามความในมาตรา 25

             มาตรา 25 รัฐบาลอาจจะบังคับออกประกาศให้เลิกสมาคมใดได้เมื่อมีเหตุดังกล่าวต่อไปนี้
             (1) เมื่อเห็นว่าความมุ่งหมายของสมาคมนั้นผิดต่อกฎหมาย
             (2) เมื่อเห็นว่าสมาคมจะจัดการต่อไปอีกไม่ได้ โดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง
             (3) เมื่อเห็นว่าผู้จัดการของสมาคม ไม่ใช่เป็นผู้จัดการของสมาคมที่ได้จดทะเบียนไว้
             (4) เมื่อเห็นว่าสมาคมนั้น อาจจะเป็นอันตรายต่อความสงบเรียบร้อยของสาธารณชน
             (5) เมื่อสมาคม หรือสมาชิก หรือผู้จัดการของสมาคม กระทำการผิดต่อกฎหมาย
             (6) เมื่อเห็นว่าบุคคลที่จะจดทะเบียนเป็นผู้จัดการของสมาคมนั้นไม่มีหลักฐานสมควรจะ
เป็นผู้จัดการได้ ให้สมควรแก่ความมุ่งหมายแลประโยชน์ของสมาคมนั้น

             มาตรา 26 ถ้าสมาคมใดต้องเลิก ตามข้อบังคับในมาตรา 25 แล้วรัฐบาลจะตั้งเจ้าพนักงานคนหนึ่ง หรือหลายคน ให้เป็นผู้จัดการรักษาทรัพย์สมบัติของสมาคมนั้นก็ได้

             มาตรา 27 แม้ว่ามีเหตุผลเกี่ยวเนื่องถึงพระราชบัญญัติลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท ร.ศ. 130
ด้วยประกาศใดแล้ว ก็ให้ใช้พระราชบัญญัตินั้นแก่การล้มละลายของสมาคมได้

             มาตรา 28 เจ้าพนักงานผู้จัดการรักษาทรัพย์สมบัติของสมาคมนั้นมีอำนาจบังคับให้
สมาชิกใช้เงินค่าบำรุงของสมาคมที่ค้างอยู่จนถึงเวลาเลิกสมาคมนั้นได้จงครบ

             มาตรา 29 เมื่อสมาชิกเลิกแล้ว ถ้ามีทรัพย์สมบัติเหลืออยู่เท่าใด จะแบ่งให้แก่สมาชิกของสมาคม ไม่ได้ หรือทรัพย์สมบัติซึ่งเหลืออยู่นั้นจะต้องโอนไปให้แก่คนอื่นที่ไม่ใช่สมาชิก ซึ่งจะได้กำหนดตั้งไว้ใน
ข้อบังคับของสมาคม หรือซึ่งที่ได้ตกลงไว้ในที่ประชุมสมาชิก

             มาตรา 30 แม้ว่าในข้อบังคับของสมาคม หรือที่ประชุมสมาชิกของสมาคมไม่ได้กำหนด
ตั้งผู้รับมอบหมายทรัพย์สมบัตินั้นไว้ ทรัพย์สมบัติของสมาคมที่มีเหลืออยู่นั้น ต้องตกเป็นของหลวงทั้งสิ้น
ว่าด้วยกำหนดโทษสำหรับความผิด

             มาตรา 31 ถ้าสมาคมได้ตั้งขึ้น โดยไม่ได้นำความไปแจ้งขอจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงาน จดทะเบียนภายในเวลาซึ่งกำหนดไว้ตามกฎหมายนี้แล้ว ท่านว่าสมาคมนั้นมีความผิดต้องระวางโทษ ปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าวันละ 5 บาทเสมอทุกวันไปในระหว่างที่มีความผิดฐานไม่จดทะเบียนนั้น

             มาตรา 32 บุคคลใดเป็นสมาชิกของสมาคมใดที่ไม่ได้จดทะเบียนท่านว่าผู้นั้นม
ีความผิดต้องระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกว่า 500 บาท บุคคลผู้ใดซึ่งเป็นผู้จัดการของสมาคมที่มิได้ จดทะเบียนผู้นั้นก็มีความผิดต้องระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกว่า1,000 บาท หรือจำคุกไม่เกินกว่า 6 เดือน
หรือทั้งปรับและจำคุกด้วยทั้ง 2 สถาน

             มาตรา 33 เมื่อรัฐบาลได้ประกาศให้สมาคมใดเลิกแล้ว ถ้าบุคคลใดฝ่าฝืนขึ้นเป็นสมาชิก ของสมาคมนั้นอีกต่อไป ท่านว่าผู้นั้นมีความผิด ต้องระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกว่า 1,000 บาท
หรือจำคุกไม่เกินกว่า 6 เดือนหรือทั้งปรับแลจำคุกด้วยทั้ง 2 สถาน บุคคลผู้ใดยังคงเป็นผู้จัดการของ
สมาคมที่ได้ประกาศให้เลิกแล้วผู้นั้นก็มีความผิดต้องระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกว่า 2,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งปรับแลจำด้วยทั้ง 2 สถาน

             มาตรา 34 ผู้ใดต้องคำพิพากษาให้ลงโทษ โดยได้กระทำผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ซ้ำกัน
ในระหว่าง 1 ปี ท่านว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้เพิ่ม ขึ้นอีกเท่าหนึ่งสำหรับความผิดครั้งก่อนและครั้งใหม่นั้น

             มาตรา 35 พระราชบัญญัติสมาคมนี้ ไม่ขัดกับการลงโทษผู้กระทำผิดฐานเข้าอั้งยี่ ตามกฎหมาย ลักษณะอาญามาตรา 177 ถึง 182 ว่าด้วยการรอเวลาใช้พระราชบัญญัติ

             มาตรา 36 สมาคมใดซึ่งตั้งอยู่ก่อนวันตราพระราชบัญญัติสมาคมนี้แล้ว อนุญาตให้เวลาแก่ สมาคมนั้นที่จะปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ได้ภายในกำหนด 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้ ประกาศ พระราชบัญญัตินี้เป็นต้นไป ว่าด้วยการรักษาพระราชบัญญัติ

             มาตรา 37 ให้เสนาบดีผู้ปกครองท้องที่ เป็นเจ้าหน้าที่รักษาพระราชบัญญัตินี้ และเป็นผู้มีอำนาจ
ออกกฎข้อบังคับวางระเบียบการให้ดำเนินไปตามพระราชบัญญัติและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
จดทะเบียน ค่าขอ ตรวจดูทะเบียน และค่าคัดสำเนาหนังสือสำคัญต่าง ๆ เมื่อข้อบังคับแลอัตราค่าธรรมเนียม
นั้นได้รับพระราชทาน พระบรมราชานุญาตและได้ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติ

             ประกาศมา ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พระพุทธศักราช 2457 เป็นวันที่ 1296 ในรัชกาลปัจจุบัน


top
 
 

   สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เลขที่ 4 ถ. พิชัย ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 E-mail : clt@clt.or.th


ลิงค์หัวข้อ: http://wintesla2003.com/topic/37228
บันทึกการเข้า

Wintesla Shop
on mobile77 ^
สร้างสรรค์แต่สิ่งดีๆให้กับสังคม
Exclusive Member

*

HS4 SQE 145.250 mhz

คะแนนขอบคุณ: 31
คะแนนซื้อ-ขาย: (0)

เพศ: ชาย
ออฟไลน์ ออฟไลน์

Member ID : 23

Time Online : 49:17:16

Level 39 : Exp 21%
**
HP: 0%
**
PD: 0.441
**

กระทู้: 2327

OS:
unknown
Browser:
unknown


« ตอบ #1 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2551, 19:18:45 »

อื่มผมเห็นด้วยกับการจัดตั้งสมาคมนะครับเพราะทำได้ง่ายกว่าและก็แพร่หลายมากๆดังจะเห็นได้จากสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆเยอะมาก ... แล้วมีอำนาจต่อรองเจรจาเรื่องต่างๆกับรัฐ...เป็นประจำเลย ..... อันนี้เห็นด้วยให้มีการก่อตั้งขึ้นในนาม
 " สมาคมผู้ประกอบการค้าและซ่อมธุรกิจโทรศัพท์มือถือ wintesla2003 "
  ...  love love love

ลิงค์หัวข้อ: http://wintesla2003.com/topic/37228

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 พฤษภาคม 2551, 19:48:18 โดย on mobile77 ^ »
บันทึกการเข้า

Wintesla Shop
mobilekingthailand^
http://www.gsm-unlockth.com
Assist Admin Memberคะแนนขอบคุณ: 912
คะแนนซื้อ-ขาย: (0)

เพศ: ชาย
ออฟไลน์ ออฟไลน์

Member ID : 3939

Time Online : 64:23:36

Level 30 : Exp 5%
**
HP: 0%
**
PD: 0.286
**

กระทู้: 1368

OS:
unknown
Browser:
unknown


เว็บไซต์
« ตอบ #2 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2551, 19:31:55 »

โอ้วเยี่ยม ครับ ผม

ลิงค์หัวข้อ: http://wintesla2003.com/topic/37228
บันทึกการเข้า

Wintesla Shop
ช่างมั่วแห่ง_ตรัง_^__(khoud)__^
ช่างมัน....ช่างมันเถิด
Exclusive Member


ทุกปัญหา มีทางออก หาทางออกไม่เจอ.แม่งออกทางเข้าเลย

คะแนนขอบคุณ: 454
คะแนนซื้อ-ขาย: (+1)

เพศ: ชาย
ออฟไลน์ ออฟไลน์

Member ID : 861

Time Online : 37:1

Level 31 : Exp 25%
**
HP: 0.1%
**
PD: 0.292
**

กระทู้: 1481

OS:
unknown
Browser:
unknown


เว็บไซต์
« ตอบ #3 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2551, 20:45:27 »

เยื่ยมๆๆ

ลิงค์หัวข้อ: http://wintesla2003.com/topic/37228
บันทึกการเข้า

haran84™^
ความดังไม่คงที่ ความดีสิคงทน
Gold Member

*


คะแนนขอบคุณ: 58
คะแนนซื้อ-ขาย: (0)

เพศ: ชาย
ออฟไลน์ ออฟไลน์

Member ID : 319

Time Online : 43:4:40

Level 31 : Exp 45%
**
HP: 0%
**
PD: 0.291
**

กระทู้: 1502

OS:
unknown
Browser:
unknown


« ตอบ #4 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2551, 21:59:36 »

สมาคมผู้ประกอบการด้านกิจการโทรศัพท์มือถือ    ชื่อยาวไปมั๊ยครับลองพิจราณาดู  razz razz razz

ลิงค์หัวข้อ: http://wintesla2003.com/topic/37228
บันทึกการเข้า


taekt^
Exclusive Member

*


คะแนนขอบคุณ: 382
คะแนนซื้อ-ขาย: (0)

ออฟไลน์ ออฟไลน์

Member ID : 2232

Time Online : 28:5:8

Level 29 : Exp 31%
**
HP: 0%
**
PD: 0.264
**

กระทู้: 1305

OS:
unknown
Browser:
unknown


« ตอบ #5 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2551, 10:48:59 »

พระเจ้าจอร์จมันยอดม๊ากๆ ... ใช่ใหม่ซ่าราห์ 555 อย่างนี้ใครจะพลาดโอกาสทองล่ะคับ ใครยังไม่ลงชื่อเชิญเลยคับ..ซุ๊ดยอดดดดด

ลิงค์หัวข้อ: http://wintesla2003.com/topic/37228
บันทึกการเข้า

Wintesla Shop
DY_NDmobile^
New Member

*

ND-Mobile อุดรธานี 08-6227-7222

คะแนนขอบคุณ: 29
คะแนนซื้อ-ขาย: (0)

เพศ: ชาย
ออฟไลน์ ออฟไลน์

Member ID : 4111

Time Online : 5:1:42

Level 14 : Exp 70%
**
HP: 0%
**
PD: 0.070
**

กระทู้: 333

OS:
unknown
Browser:
unknown


« ตอบ #6 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2551, 22:20:31 »

อื่มผมเห็นด้วยกับการจัดตั้งสมาคมนะครับเพราะทำได้ง่ายกว่าและก็แพร่หลายมากๆดังจะเห็นได้จากสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆเยอะมาก ... แล้วมีอำนาจต่อรองเจรจาเรื่องต่างๆกับรัฐ...เป็นประจำเลย ..... อันนี้เห็นด้วยให้มีการก่อตั้งขึ้นในนาม
 " สมาคมผู้ประกอบการค้าและซ่อมธุรกิจโทรศัพท์มือถือ wintesla2003 "
  ...  love love love
เห็นด้วยจะได้มีอำนาจต่อลอง
DY-UDshop

ลิงค์หัวข้อ: http://wintesla2003.com/topic/37228
บันทึกการเข้า

good   good   good     ND-Mobile อุดรธานี 08-6227-7222     good   good   good
NALAO99^
" ร้าน เอบี อินเตอร์เซอร์วิส "
Exclusive Member


งามที่ใจ

คะแนนขอบคุณ: 105
คะแนนซื้อ-ขาย: (0)

เพศ: ชาย
ออฟไลน์ ออฟไลน์

Member ID : 1931

Time Online : 45:10:52

Level 35 : Exp 65%
**
HP: 0.1%
**
PD: 0.388
**

กระทู้: 1930

OS:
unknown
Browser:
unknown


« ตอบ #7 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2551, 14:01:12 »

สุดยอด

ลิงค์หัวข้อ: http://wintesla2003.com/topic/37228
บันทึกการเข้า

playfah^
Exclusive Member

*


คะแนนขอบคุณ: 7
คะแนนซื้อ-ขาย: (0)

ออฟไลน์ ออฟไลน์

Member ID : 18779

Time Online : 1:9:7

Level 5 : Exp 58%
**
HP: 0%
**
PD: 0.012
**

กระทู้: 49

OS:
unknown
Browser:
unknown


« ตอบ #8 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2552, 07:29:38 »

สมาคม wintesla2003 จงเจริญ  hooray

ลิงค์หัวข้อ: http://wintesla2003.com/topic/37228
บันทึกการเข้า

Wintesla Shop
chanwit@โมบาย
ทุกอย่างจะสำเร็จได้ ต้องชนะใจตัวเอง
Wintesla Shop Extra
*คะแนนขอบคุณ: 2759
คะแนนซื้อ-ขาย: (+20)

เพศ: ชาย
ออฟไลน์ ออฟไลน์

Member ID : 41034

Time Online : 128:11:26

Level 38 : Exp 29%
**
HP: 0.1%
**
PD: 0.652
**

กระทู้: 2220

OS:
Windows XP
Browser:
Firefox 3.6.21


« ตอบ #9 เมื่อ: 1 กันยายน 2554, 10:55:57 »

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ

ลิงค์หัวข้อ: http://wintesla2003.com/topic/37228
บันทึกการเข้า

เวร.....ย่อมระงับด้วยการไม่จอง.......เวร

ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้น
หน้า: 1    ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  


* แบ่งปันหัวข้อนี้...
สำหรับเว็บบอร์ด
(BBCode)
สำหรับเว็บไซต์/บล๊อก
(HTML)